Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
crazy or stupid
"oh my god, you are being so loofty!" or "he is so loofty"
viết bởi Hayley 20 Tháng năm, 2004
5 3