tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
when you get in trouble n u have dat stupid look on ur face
teacher: josh shut the fuck up
dee:damn josh you lookin sick
viết bởi gangsta5 02 Tháng tư, 2009