Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A fucking awesome name for people that are funny and stupid at times
hey loomans
viết bởi waaaaaaaaycsdd 04 Tháng sáu, 2010
4 0