tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
people who laugh. a lot.
"we laughed like loons on loon tablets, i.e. A LOT"
viết bởi karis 01 Tháng mười một, 2004