tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A person who is loopy. aka Fruitloop. aka Nutter.
My girlfriend is a real loopster.
viết bởi vicky prince 16 Tháng ba, 2008