Top Definition
Loose vagina
Damn girl, u gots a LOOSY Goosey, biiiiieeaaatch!
viết bởi fun-o-bunz 13 Tháng tám, 2003
girlll with a loooosyy vajay jay aka slut
she can get it in because she is a loosy goosey
#loosey #goosey #vagina #slut #girl
viết bởi sandl 10 Tháng mười, 2010
a hand rolled (poorly) object intended to be smoked (for example a rollie, joint ect) but is too loose.
James: twos?
David: sure here you go
James: woh this is abit loosy goosey, did you roll this?
David: *embarresed he lies* no
#loosey #goosey #loose #roll #joint #rollie
viết bởi MMMMPickle 05 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×