Top Definition
Loose vagina
Damn girl, u gots a LOOSY Goosey, biiiiieeaaatch!
viết bởi fun-o-bunz 13 Tháng tám, 2003
girlll with a loooosyy vajay jay aka slut
she can get it in because she is a loosy goosey
viết bởi sandl 10 Tháng mười, 2010
a hand rolled (poorly) object intended to be smoked (for example a rollie, joint ect) but is too loose.
James: twos?
David: sure here you go
James: woh this is abit loosy goosey, did you roll this?
David: *embarresed he lies* no
viết bởi MMMMPickle 05 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×