Top Definition
An empty suitcase carried by travelers who intend to return from their destination carrying lots of gifts, swag, etc.
Mike: I'm pretty sure you'll have enough room in your sports car to take me and my stuff to the airport. I'll just jam everything into a backpack.

Becca: You're going home for Christmas. Sure you don't want to bring a lootcase?
viết bởi spiralOut 19 Tháng mười hai, 2007
wallet or any other medium holding "loot"
"this honey ripped me off of my loot case"
viết bởi kohlmac 24 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×