tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Erratic bowel movement
Damn, he's been in there with loozmotions all day.
viết bởi Saif Siddiqui 01 Tháng mười hai, 2003