tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A horrible, horrible afliction of the penis.
I'm sorry sir, but you have been stricken with the lopcock.
viết bởi Conan 28 Tháng mười hai, 2004