Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
that slut from Sacramento
Lopez's mom can suck you up
viết bởi zepol 17 Tháng tư, 2008
4 11

Words related to lopez's mom:

bay area da town e p a mother sac town