Top Definition
Used to convey sarcastic laughter.
<Gl3n> I am leik teh king
<Tokartta> Oban
<Gedd0n> lorn
viết bởi chris t. gaunt 16 Tháng tám, 2003
Similar to 'lol' but sarcastic and degrading.

Derived from an OAP who made rubbish keyboard music, called Edward lorn.
<rare> I soiled myself!
<CeefBeef> lorn
viết bởi Glen J. Pearce 13 Tháng tám, 2003
An exclamation made when something is funny. Also a town in Scotland.
HAHAHAEAHAH!!! OMG LORN :|:|:|:| ROFL !!!!!!!11oneone
viết bởi adam j. sontag 24 Tháng sáu, 2003
Internet slang, meaning Laughing at ridiculous noobs. Use is similair to lol, but used in different situations.
<noob> z0mfg u h4xx0red!!1!
<player> lorn
viết bởi Ronald C. Mongler 13 Tháng hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×