tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
how losers say loser
that loser thinks hes really cool by writing los3r
viết bởi joshan 24 Tháng mười, 2006