A carnival worker that sleeps with several other carnys or marks.
She/HE tries to act like a diva, but she/he's just another "lot lizard".
viết bởi Tom Metts 06 Tháng năm, 2004
Car salesman
AKA sleezeball
I ain't gonna buy shit from you, lot lizzard
viết bởi The Munson 27 Tháng hai, 2004
Girls or guys that goto a carnival to have sex with the workers!
Let's goto the carnival and pick up some carnies
viết bởi Destiny 18 Tháng sáu, 2004
A woman who goes from bar to bar wrecking marriages.
carol jensen
viết bởi ben there 28 Tháng mười, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×