tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Has a lot of confidence or cockiness
"He's got a lot of teeth"
viết bởi Cheungy 27 Tháng mười một, 2008

Words related to lot of teeth

cockiness cocky confidence confident smug