tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
no really, go see hand lotion bomb its a longer name that doesn't roll off the tongue as well. Buts its technically the name.
viết bởi forerunnerrocker 14 Tháng sáu, 2008