tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Losers Of The Night Of Fourth Of July On Their Computers
I'm not going out, I'm rewatching star trek. #lotnofojotc
viết bởi fillinthe_____ 05 Tháng bảy, 2011