tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
'Lord Of The Pimps' A film..
"That guy has no shoes on, time for stalking, gandork!"
viết bởi Kurt NG UD 18 Tháng chín, 2004

Words related to lotp

clique party super rich kids thursday yolo