tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A suck-up, evil, dangerous, backstabbing, and mean girl.
She acts like a loulani.
viết bởi iamdone 21 Tháng chín, 2013