tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Comfy trousers usually of the pyjama or jogging variety put on for lounging around the house.
It's loungy pants time!
viết bởi lyns81 01 Tháng tám, 2010