tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1.Wolf (French)
2.Sea Bass (French)
1. Le loup traverse le mur
2. Le loup etait tres savouroux
viết bởi Brendan 02 Tháng mười, 2003
 
2.
To jump (Cumbrian variant of leap).
Ave ye ivver sin a cuddy loup a yat?
viết bởi Opera hat 20 Tháng tư, 2006