tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
dont do it
oi blud louw dat deeeeekhead
viết bởi kingston bad mans 30 Tháng tư, 2003