tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
lesbian of vampire and killer origin
omg that lovako is so crazyy
viết bởi virtigo 01 Tháng tám, 2010