Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:
 
1.
1)To mount your mutton.

2)an inflatable companion.

3)a blow up sheep doll you fuck.
Democrats go home every night to their love ewe.
viết bởi aereilly 31 Tháng bảy, 2003
17 11