tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. Idiotic person
2. Moron
Jeez, man...you are such a low-trigger
viết bởi Chuck Bronson 19 Tháng mười, 2004