tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
slang for pussy... seeing as how they are a woman's lower lips
She's got some big lower lips
viết bởi Foxy 01 Tháng ba, 2005
 
2.
The lips of a girls pussy!
Hey, Bitch! Let me kiss your lips!
viết bởi DCelebertti 20 Tháng năm, 2005
 
3.
The lips of a girls pussy.
Hey, Bitch! Let me kiss your lips.
viết bởi PanochiMan 30 Tháng tư, 2005