tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
=Long term Goal weight
Often used in eating disorder live journal communities
My stgw is 115 but my ltgw is 100
viết bởi treici 22 Tháng năm, 2006