tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone that is so incredibly lucky that luckiest can't describe them
"Alyssa I'm luckiest"
"Brandon, I'm luckiester because I have you"
viết bởi Yolonudenude 29 Tháng chín, 2013