tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
lucy white is in town, do you want to say hi?
viết bởi danielayourmom 07 Tháng một, 2012