tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Not good at COD, useless
Iam rubbish at call of duty, I feel like a luke gardiner
viết bởi Owl3232 27 Tháng chín, 2013