tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Indian word for "Dick", "cock"
suck my lulur!
viết bởi homei 13 Tháng tư, 2010