tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The verbal pronounciation of LMFAO!!!

copyrite by SARS.Got.Milk? nah im just kidding.
LUM-FAO!!!1one I JUST PWN3D HIM!!!
viết bởi Charles 01 Tháng mười hai, 2004

Words related to lum-fao

sars