tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
A derogatory word for losers.
Shut up, you lumbernugget
viết bởi Chromosonic 25 Tháng chín, 2013