tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
to lumberry means to cum prematurely
That boy Jason you met the other night... Did he lumberry, or did he last?
viết bởi WHED 21 Tháng chín, 2009

Words related to lumberry

blast cum go jizz sex