tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Pile of shit or a ridiculous piece of shit.
Lump of shit= useless piece of shit
viết bởi R-dogs 03 Tháng mười một, 2013