tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
rachelie and ZC
hey look its a lumpa

i know what a ZC
viết bởi robert orner 15 Tháng mười hai, 2011

Words related to lumpa

umpa