tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
lol. for the people of ashington, northumberland.
my durg just shit on the carpet. lurl
viết bởi obv nt fruum ashington 29 Tháng ba, 2010
 
2.
A derpy way to say lols.
That kid over there just pooped his pants, lurls.
viết bởi Zod1up 01 Tháng ba, 2012
 
3.
The abbreviation for "laughing uncontrollably really loud"
guys:...and she said "deuks"
guy2: LURL LURL LURL LURL LURL LURL

"he stared and began to scream LURL"
viết bởi Farhan1848 14 Tháng sáu, 2014