tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
boy that likes a girl named billie
i wanna bang that lurvey- higgens
viết bởi mwdfnuifb 15 Tháng sáu, 2011