tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The state of feeling in lurve (love).
I'm feeling lurvish today.
viết bởi Lurvish 19 Tháng bảy, 2011