tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Lyssa Sheilds.
"hey lusaka, are those hickies on your neck?"
Lusaka: "no those were from after class."
viết bởi lalala62716 20 Tháng mười một, 2011