tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Being attractive in every way possible.
Daang that girl... She got that luscious flow.
viết bởi oookillem 17 Tháng chín, 2013