tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the prettiest girl whos the shyt
damn that girl is so lydiannie
viết bởi kk 01 Tháng một, 2005