Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
A man boob
Damn, those are some nice m00bs
viết bởi r0xx0r 29 Tháng sáu, 2003
57 4
 
2.
Man boobs
Check out the m00bs on that fat guy.
viết bởi Inache 23 Tháng tám, 2003
29 2
 
3.
1. A n00b that is obsessed with Moby.

2. A n00b that looks like and impersonates Moby.
Robert: I love Moby. I am also homosexual

Anthony: Shut up you m00b.
viết bởi Anime67 07 Tháng bảy, 2004
9 32
 
4.
A common typo of n00b
Omg you're such a m00b!
viết bởi Trev 21 Tháng một, 2005
4 29