tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
scoundrel, blackguard, rascal

origin: South African from early Malay/Portuguese settlers
A corrupt government is full of maaifoedies.
viết bởi pincushion fairy 07 Tháng mười, 2011