tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
to be a huge boss, or be a baller.
mac daddy greer was a boss hog.
viết bởi gooninator 02 Tháng ba, 2009

Words related to mac daddy greer

42 vochey yosh barons goon joyce san marcos barons
 
2.
To be a huge boss. To destroy goons.

Mac daddy greer eats goons for breakfast,
viết bởi gooninian 16 Tháng tư, 2009