tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a nickname that is a conjunction of the words mckenna and dogg. Its a term that white girls use when they want to pretend to be 'gangsta'.
Yo, Macdog, wat up homie???
viết bởi soccergirl32 20 Tháng sáu, 2008