tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
to eat then smoke marijuana, or the other way around.
Yo, you tryin to mach and ach?
viết bởi Jeff Murray 05 Tháng năm, 2005