tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Means ball bearings hence "balls" testicles
Teri gaan PayLia theraa Machakaas typically used by Gujarati Malawians
viết bởi Rakla 01 Tháng sáu, 2007

Words related to machakaas

balls bollocks paylia testicles theraa