1. syn. owned, pwned, pwn3d, etc...
2. to frequently kill someone with a mac 10
haha, that loser got his ass MACKED!
viết bởi SentryIII 26 Tháng ba, 2004
v. to mack

Killing someone with an mp9 UZI in the FPS game JamesBond007: Nightfire.
Mackan simply dies too fast shooting him with an mp9 that's why it's called to mack.

Don't write mckt instead of macked , like owned and ownt.
l33t;D defeated New Agent

l33t;D: Ha! i macked you!
New Agent: wwwaaaassdddwwwwwwwwwwww
viết bởi Peno 12 Tháng tám, 2005
(Verb)To get dumped publicly after heavy sexual intercourse that usually involves racist pony midgets.
Did you hear how Lexi got macked? Man that was bad.
viết bởi Seebass 28 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×