tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a natural faggot
oh look over there theres a macsen just wandering around
viết bởi jakebourne034 04 Tháng mười hai, 2013