tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
realli fine;good;realli good
Damn Gurl You Lookin Madd Good today!
viết bởi Tyler 03 Tháng sáu, 2004